Bel ve Bacak Ağrısı

 

BEL VE BACAK AĞRISI

 

Bel ağrısı son derece yaygındır ve insanların tıbbi yardım araştırdığı ikinci en sık nedendir. Bel ağrısının yaşam boyu görülme sıklığı %60-80.

 

1.     Bel ağrısı için risk faktörleri

a.     Yapısal : Şişmanlık, skolyoz

b.    Alışkanlıklar      : Sigara içimi

c.     Meşguliyet       : Ağır kaldırma, öne ve yana eğilerek çalışma

                                                          i.    Uzun süre oturma

                                                         ii.    Vibrasyon cihazlarının kullanılması

d.    Psikososyal     : Anksiyete, depresyon, stres, iş tatminsizliği

e.     Spor                            : Golf, tenis, futbol, jimnastik

f.     Diğerleri           : Çok sayıda doğumlar 

 

Bel ve/veya bacak ağrısı nedenleri

 

2.     Sinir kökü basısı veya bölgesel nedenler

a.     Disk hernisi

b.    Kanal daralması, eklem büyümesi

c.     Omurgada kayma

d.    Omurga tümörleri (metastaz, primer kemik tm)

e.     Omurga dışı tümörler (nörofibrom, meningiom, epandimom)

f.     İnfeksiyonlar (brusella, tüberküloz, osteomyelit, diskit)

g.    Travma

h.     Doğumsal lezyonlar

i.      İnstabilite (omurların yük taşıyamaması)

j.      Romatizmal hastalıklar

k.     Osteoporoz

 

3.     Omurilik lezyonları

a.     Omurilik tümörleri (epandimom, astrositom, hemanjioblastom)

b.    Multible skleroz

 

4.     Pleksus

a.     Karın içi tümor, kanama, enfeksiyon

b.    Pelviste kırık

 

5.     Periferal

a.     Diabetus mellitus

b.    Travma

c.    Tuzaklanma

d.   Tümor