Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar

 

 

 

      1.     TND Posterior Fossa Cerrahisi Kongresi, 14-18 Mayıs, 1989, Antalya.

2.     TND Periferik Sinir Cerrahisi Simpozyumu, 18-19 Kasım, 1989, Ankara.

3.     Ulusal Geriatri Kongresi, 1991, Samsun.

4.     TND Pediyatrik Nöroşirürji Simpozyumu, 13-14 Kasım, 1993, İzmir.

5.     TND 9. Bilimsel Kongresi, 9-14 Nisan, 1995, Çeşme/İzmir.

6.     TND 11. Bilimsel Kongresi, 16-20 Mayıs, 1997, Antalya.

7.     Marmara  Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji ABD ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü IV. Bilimsel Toplantısı, Kafa Kaidesi Lezyonlarına Cerrahi Yaklaşımlar, Kasım, 1997, İstanbul.

8.     TND 12. Bilimsel Kongresi, 15-19 Mayıs, 1998, Antalya.

9.     TND, Hipofiz Cerrahisi Simpozyumu, 28-29 Kasım, 1998, İstanbul.

10.  TND 13. Bilimsel Kongresi, 17-19 Mayıs, 1999, İstanbul.

11.  TND, Spinal Cerrahi Grubu, Omurga Tümörleri Simpozyumu, 16 Ekim 1999, Ankara.

12.  TND 14. Bilimsel Kongresi, 17-21 Mayıs, 2000, Antalya.

13.  TND 15. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, 2001, Antalya.

14.  TND Spinal İnfeksiyonlar Simpozyumu (Davetli Konuşmacı), 5-6 Ekim, 2001, Nevşehir.

15.  TND Spinal Füzyon Simpozyumu (Davetli Konuşmacı), 3-6 Ekim, 2002, Eskişehir.

16.  TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Sempozyumu. Hasta Bilgilendirme, Mal Praktis, Komplikasyonlar, Komplike Olgular ve Çözümleri Sempozyumu  (Davetli Konuşmacı), 9-12 Ekim, 2003, Bodrum.

17.  TND 18. Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs, 2004, Antalya.

18.  TND, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu. Torakolomber Travmalar (Davetli Konuşmacı). 12 Haziran, 2004, İnönü Üniversitesi, Malatya. 

19.  TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Sempozyumu. Spinal Enstrümentasyon (Davetli Konuşmacı), 7-10 Ekim, 2004, Antalya.

20.  Turkish Spine Society. 7th International congress on spine. April 14-17, 2005, Antalya.

21.  TND 19. Bilimsel Kongresi, 27-31 Mayıs, 2005, Antalya.

22.  Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Spinal Cerrahide Temel Bilimler Yaz Okulu (Davetli Konuşmacı), 7-10 Temmuz, 2005, Gümüldür/İzmir.

23.  Omurga cerrahisinde güncel yaklaşımlar. 29 Eylül-02 Ekim, 2005, Çeşme/İzmir.

24.  İntradural Spinal Cerrahi: Omurilik  Tümör ve Vasküler Malformasyonları (Davetli Konuşmacı). 18 Mart, 2006, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Konya.

25.  TND 20. Bilimsel Kongresi, (Davetli Konuşmacı)(Oturum Başkanlığı), 28 Nisan- 2 Mayıs, 2006, Antalya

26.  Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Spinal Cerrahi Yaz Okulu, (Davetli Konuşmacı), 29 Haziran- 2 Temmuz, 2006, Bolu.

27.  NASS 21st Annual Meeting, 26-30 September, 2006,  Seattle/WA, USA.

28.  Eurospine 2006 Congress, 25-28 October, 2006, İstanbul.

29.  Spinal ve Periferik Sinir Yaralanmaları Sonbahar Sempozyumu, (Davetli Konuşmacı), 2-5 Kasım, 2006, Antalya.

30.  TND 21. Bilimsel Kongresi, (Davetli Konuşmacı)(Oturum Başkanlığı), 20 Nisan- 24 Nisan, 2007, Antalya. 

31.  Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. III. Spinal Cerrahi Yaz Okulu, (Davetli Konuşmacı)(Lokal Organizatör), 28 Haziran- 1 Temmuz, 2007, Samsun.

32.    Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Sonbahar Sempozyumu “OMURGA VE OMURİLİK TÜMÖRLERİ” (Oturum Başkanı) , 18-21 Ekim 2007, Antalya.

33.    NASS 22nd Annual Meeting. October 23-27,2007. Austin, Texas, USA.

34.    Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. “Servikal spondilotik miyelopati”. 15 Aralık 2007, Gaziantep.

35.    First ISMISS Congress in Turkey on Minimal Invasive Spine Surgery and Interventional Treatments. April 5-6, 2008, Ankara.

36.    TND 22. Bilimsel Kongresi, (Davetli Konuşmacı), 18 Nisan- 22 Nisan, 2008, Antalya.

37.    Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. ”Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı” (Davetli Konuşmacı) 9-12 Ekim 2008, Antalya.

38.    Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Servikal Travmalar Paneli.  (Davetli Konuşmacı) 20 Aralık, 2008, Adana.

39.    Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. (Lokal toplantı) ”Spinal enstrümentasyon cerrahisinde komplikasyonlar” (Davetli Konuşmacı) 13 Mart 2009, Malatya.

40.    TND 23. Bilimsel Kongresi, (Davetli Konuşmacı) (Oturum Başkanı), 17-21 Nisan, 2009, Girne-KKTC.

41.    Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Spinal Cerrahi Yaz Okulu, (Davetli Konuşmacı), 25-28 Haziran, 2009, Çanakkale.

42.    Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı Sempozyumu. (Davetli Konuşmacı) (Oturum Başkanı), 8-11 Ekim, 2009, Nevşehir.

43.    NASS 24rd Annual Meeting. November 10-14,2009. San Francisco, California, USA

44.    Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Metastatik Omurga Tümörleri Paneli.  (Oturum Başkanı) 19 Aralık, 2009, Aydın.

45.    Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Lomber Dar Kanal Paneli.  (Oturum Başkanı)  6 Mart, 2010, Trabzon.

46.    TND 24. Bilimsel Kongresi, (Davetli Konuşmacı) (Oturum Başkanı), 14-18 Mayıs, 2010, Antalya.

47.    Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Spinal Cerrahi Yaz Okulu, (Davetli Konuşmacı) (Oturum Başkanı), 1-4 Temmuz, 2010, Eskişehir.

48.    Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Omurga Cerrahisinde Komplikasyon ve Revizyon Sempozyumu. (Davetli Konuşmacı)(Oturum Başkanı), 28-31 Ekim, 2010, Antalya.

49.  International Joint Congress of Minimally Invasive Spine Society-IMLAS. (Davetli Konuşmacı),  4-7 November 2010 Antalya.

50.    Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Chiari Malformasyonu ve Syringomyeli Paneli (Oturum Başkanı)  25 Aralık 2010, Hatay.

51.  Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Ankara Spinal Günleri (Davetli Konuşmacı) Diz ve kalça eklem patolojilerin dejeneratif omurga tedavisindeki yeri ve önemi. 21 Nisan 2011, Ankara.

52.  TND 25. Bilimsel Kongresi, (Davetli Konuşmacı) (Oturum Başkanı), Mayıs, 2011, Antalya.

53.    Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Spinal Cerrahi Yaz Okulu, (Davetli Konuşmacı) (Oturum Başkanı), 3-6 Temmuz, 2011, Sapanca.

54.  Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri Sempozyumu. (Oturum Başkanı) (Davetli Konuşmacı), 09-12 Ekim, 2011, Dalaman.

55.  TND 26. Bilimsel Kongresi, (Davetli konferans konuşmacısı) (Davetli Konuşmacı) (Oturum Başkanı), 20-24 Nisan, 2012, Antalya.

56.  Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. ‘Füzyon Sonrası Sorunlar’ Paneli (Oturum Başkanı)  19 Mayıs 2012, Mersin.

57.    Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Spinal Cerrahi Yaz Okulu, (Davetli Konuşmacı) (Oturum Başkanı),  28 Haziran-1 Temmuz, 2012, Konya.

58.  Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Minimal İnvazif Omurga Cerrahisi ‘Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu’. (Oturum Başkanı) (Davetli Konuşmacı), 11-14 Ekim, 2012, Çeşme.

59.  16. ULUSAL PEDİATRİK ENDOKRİN VE DİYABET KONGRESİ. (Davetli Konuşmacı) 08-10 KASIM 2012, Samsun.

60.  Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Servikal Travmalar Paneli (Oturum Başkanı) (Davetli Konuşmacı) 22 Aralık 2012, İstanbul

 

61.  TND 27. Bilimsel Kongresi, (Davetli Konuşmacı) (Oturum Başkanı), 12-16 Nisan, 2013, Antalya.