Özgeçmiş

  
Adı, Soyadı : Alparslan ŞENEL
Doğum yeri, tarihi   Ordu ,11.5.1962
Medeni Hali   Evli, 2 çocuklu
Eğitim Durumu   Fen Lisesi/ Ankara,1979
    Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,1986
Çalışma yaşamı   Şanlı Urfa Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sağlık Eğitim Merkez Tabibi 24.11.1986 – 27.1.1987
Uzmanlık   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi  Nöroşirürji AD Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 9.2.1987 -15.5.1992.
 

Tez:" İntrakranyal kitlelerin cerrahi tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi"    

 

Öğretim Görevlisi   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD Öğretim Görevlisi 20.7.1992-11.6.1993
Yardımcı Doçent   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji AD Yardımcı Doçent 11.6.1993- 22.11.2001
Doçent   22.11.2001
Profesör   05.05.2007
Askerlik Hizmeti  

15.4.1993-11.6.1993 Asker Hastanesi Hatay/İZMİR

 

İdari Görevleri   1.      Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Başhekim Yardımcısı (1996-2000)
 
2.      Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (1996-1999)
 
3.      Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (1996-1999)
 
4.      Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu, Yönetim Kurulu üyeliği (2005-2007)
 
5.      Türk Nöroşirürji Derneği Mesleki Özlük hakları ve Medikolegal Kurulu 2005-2007
 
6.      Türk Nöroşirürji Derneği Mesleki Özlük hakları ve Medikolegal Kurulu 2009-2010
 
7.      Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanlığı (2009-2011)
 

 

8.      Türk Omurga Derneği 2. Başkanı (2011-2013)

 

Üye Olduğu Bilimsel Kuruluşlar   Türk Tabipler Birliği
 
Türk Nöroşirürji Derneği,
 
TND Spinal ve periferik sinir cerrahisi Öğretim ve eğitim grubu
 
Türk Omurga Derneği
 

International Society for the Advancement of Spinal Surgery

 

Anlattığı Dersler   Spinal Travmalar (Dönem III ve V)
 

Periferik sinir yaralanmaları ve tuzak nöropatileri (Dönem III ve V)

 

Yönettiği Uzmanlık Çalışmaları   1- Laminektomi Sonrası Skar Dokusunun Önlenmesinde Gore-Tex Surgical Membran Kullanımı
 
2- Deneysel kafa travmasında BOS protein S-100B kinetiği, travmatize doku miktarı ile ilişkisi ve deksametazonun etkisi 3- Laminektomi sonrası skar dokusunun önlenmesinde Seprafilm (HA/CMC) membran ve yağ greftlerinin karşılaştırılması
 
4- Deneysel subaraknoid kanama modelinde alfa tokoferolün vazospazma etkisinin histopatolojik ve stereolojik değerlendirilmesi
 
5- Spinal Kordun Deneysel Travma Modelinde Alfa Tokoferol Kullanımının Klinik ve Somatosensoriyel Evoked Potansiyel Üzerine Etkilerinin Gösterilmesi
 

6- İntraserebral mikro balon diseksiyon yöntemi ile klasik kortikotominin rat beyninde histopatolojik olarak karşılaştırılması

 

Yabancı Dili   İngilizce