Yayınlar

 

1.   Çelik F, Kandemir B, Şahin C, Şenel A.  Spinal İntradural Ekstramedüller Tüberkülom.  Ondokuz  Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 5(3): 375-380, 1988.

2.   Çelik F,  Kandemir B, Şahin C, Şenel A. Eozinofilik Granülom.  Ondokuz Mayıs  Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 5(4): 525-532, 1988.

3.   Kandemir B, Çelik F, Şahin C, Şenel A. Spontan İntraserebral Kanamaya Neden Olan Koroid Pleksus Papillomu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 5(4): 549-555, 1988.

4.   Çelik F, Şahin C, Rakunt C, Şenel A‚Ünal R, İyigün Ö. İntrakranyal Abseler. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 6(3): 343-352, 1989.

5.   İyigün Ö, Şenel A‚ Çelik F, Rakunt C. Spinal Kord Tümörleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. (4): 311-320, 1990.

6.   İyigün ÖL, Şenel A‚ Şekerci Z, Çelik F, Rakunt C. İntrakranyal Kitlelerin Cerrahi Sonuçları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 8(1): 31-40, 1991.

7.   Çelik F, Şekerci Z, İyigün ÖL, Şenel A, Acar A. İntrakranyal Abselerde Seftazidim ve Sefuroksim Uygulamasının Sonuçları. Ankem Dergisi. 5(1): 33-37, 1991.

8.   Şenel A‚ İyigün ÖL, Şekerci Z, Çelik F. Multiple Spinal Nerve Root Cysts: Case Report. Turkish Neurosurgery. 2: 41-43, 1991.

9.   İyigün Ö, Çelik F, Kandemir B, Şenel A. İntraventriküler Araknoid Kist. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 8(2): 199-201, 1991.

10. İyigün Ö, Şekerci Z, Şenel A, Rakunt C, Çelik F. Paryetal Meningosel: Bir Olgu Sunumu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 9(1): 68-70,1992.

11. Şenel A‚ Tanık A, Akan H. Quantitative Assessment of the Normal Adult Spinal Canal at the Fourth Lumbar Vertebra by Computed Tomography. Neuroradiology 36: 54-55, 1994.

12. Şenel A‚ Rakunt C, Akan H, Tanık A. Pycnodysostosis: Report of Two Cases. Marmara Medical Journal. 7(4): 192-195, 1994.

13. İyigün Ö, Şekerci Z, Çokluk C, Şenel A, Rakunt C, Çelik F. Kronik Subdural Hematomlar ve Cerrahi Tedavi Sonuçları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 11(1): 47-53, 1994.

14. İyigün Ö, Mercan N, Şekerci Z, Şenel A, Çokluk C, Barış S, Çelik F, Rakunt C. The Effects of Nimodipine, Tyrotyropine Releasing Hormon (TRH) and Ginkgo Biloba Extract (GBE) in Experimental Spinal Cord Injuries. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 11(2): 119-123, 1994.

15. İyigün Ö, Şekerci Z, Şenel A‚ Çokluk C, Kocabaş M, Barış S, Rakunt C, Çelik F, Kandemir B. Multiple Tumours of the Central Nervous System (CNS): Two Cases. Turkish Neurosurgery. 4(2): 77-80, 1994.

16. El M, Akan H, İncesu L, Albayrak H, Şenel A‚ Sönmez F. Künt Kafa Travmalı                     Olgularda Radyolojik Yaklaşım. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji. 1: 305-307, 1995.

17. İncesu L, Selçuk MB, Akan H, Şenel A, Mokaddem VS. Pineal Germinoma with Cranial Nerve Metastasis. La Radiologia Medica. 91: 471-472, 1996.

18. Akpolat İ, Kandemir B, Karagöz F, Şenel A. Serebral Astroblastoma: Klinik ve İmmünohistokimyasal Bulgular (Bir Olgu Nedeniyle). Ankara Patoloji Bülteni. 14(2): 87-90, 1997.

19. Şenel A, İyigün Ö, Çokluk C, Rakunt C, Çelik F. Pediatrik Subdural Kolleksiyonların Tedavisinde Subduroperitoneal Şantlar ve Sonuçları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 14(4): 262-264, 1997.

20. Çokluk C, İyigün Ö, Şenel A, Rakunt C, Çelik F. Dura Greftleri. Sendrom. 9(8):     42-45, 1997.

21. Çokluk C, İyigün Ö, Şenel A. Editöre Mektup. Sendrom.10(1): 14, 1998.           

22. Şenel A, Çokluk C, Akan H, Çelik F. Split Cord Malformation Type I and     Lipomyelomeningocele.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 15(2): 147-150, 1998.

23. Şenel  A, Gökyar A, Barış S, Çelik F. Laminektomi Sonrası Yapışıklığın Önlenmesinde Silikon Mesh Kullanımı.Türk Nöroşirürji Dergisi. 8(2): 72-77, 1998.

24. Şenel A, Çokluk C, İyigün Ö, Gökyar A, Rakunt C, Çelik F. Nd Yag Lazer ile Perkütan Lomber Disk Dekompresyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 15(3): 221-226, 1998.

25. Şenel A, Çokluk C, İyigün Ö, Gökyar A, Rakunt C, Çelik F. Pediatrik Yaş Grubu Sivil Kranial Ateşli Silah Yaralanmaları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 15(3): 227-234, 1998.

26. Çokluk C, Şenel A, İyigün Ö, Rakunt C, Çelik F. Nöroendokrin ve İmmün Sistem            Arasındaki Etkileşimler. Sendrom. 10(8): 62-67, 1998.

27. Çokluk C, Şenel A, İyigün Ö, Rakunt C, Çelik F. Beyin Tümörlerinde Genetik Tedavi. Sendrom. 10(12): 63-65, 1998.

28. Çokluk C, Şenel A, İyigün Ö, Rakunt C, Çelik F, Şekerci Z. Serebral Vazospazmın Proflaksi ve Tedavisi. Sendrom. 10(12): 97-105, 1998.

29. Çokluk C, İyigün Ö, Şenel A,  Rakunt C, Çelik F. Nöroşirürjik Hastalarda Hiponatremi. Sendrom. 11(1): 88-94, 1999.

30. Şenel A, Çokluk C, Serarslan Y, İncesu L, Karagöz F. Intentional Hand Tremor Due To Thalamic Astrocytoma in Childhood. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 16(4): 316-318, 1999.

31. Çokluk C, Şenel A, İyigün Ö, Çelik F, Rakunt  C. Geçici Serebellar Mutizm: Olgu Sunumu. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi. 5(2): 59-61, 1999.

32. Şenel A, Yıldız Ö, Yıldız L, Çokluk C, Tümkaya L, İyigün Ö, Önder A, Çelik F, Rakunt C.  Deneysel Medulla Spinalis Travmasında Magnezyum Sülfatın Klinik  ve Histopatolojik Etkilerinin İncelenmesi. Ulusal Travma Dergisi. 5(3): 147-151,1999.

33. Şenel A, Yıldız Ö, Yıldız L, Çokluk C, Tümkaya L, İyigün Ö, Önder A, Çelik F, Rakunt C. Deneysel Medulla Spinalis Travmasında Diklofenak Sodyumun Klinik  ve Patolojik Etkilerinin İncelenmesi. Ulusal Travma Dergisi. 5(3): 152-156,1999.         

34. Çokluk C, Şenel A, Tümkaya L, İyigün Ö, Çelik F, Rakunt C. Tavşan Deneysel Subaraknoid Kanama Modelinde Vazospazmın Değerlendirilmesi İçin Stereolojik Görüntü Analiz Metodunun Kullanılması. Türk Nöroşirürji Dergisi. (9)1: 19-24, 1999.

35. Kocabaş M, Şenel A, Çokluk C, İyigün Ö, Barış S, Rakunt C, Çelik F. Tavşanlarda Laminektomi Sonrası Yapışıklığın Önlenmesinde Gore-Tex Surgical Membran Kullanılması. Türk Nöroşirürji Dergisi. 9(1): 42-46, 1999.

36. Çelik F, Önder A, Şenel A, Çokluk C. Gebelik ve Beyin Tümörleri. Üstün C (Ed.) Gebelik ve Kanser (1. Baskı) Samsun, 1999: 27-44.

37. Gökyar A, Şenel A, Çokluk C, İyigün Ö, Önder A, Çelik F, Rakunt C. Deneysel Medulla Spinalis Travmasında Metil Prednizolon ve Lokal Hipoterminin Etkilerinin Klinik ve Histopatolojik Değerlendirilmesi. Türk Nöroşirürji Dergisi. 9(3): 7-14, 1999.

38. Şenel A, Çokluk C. Unusual Complication of Subdural- Peritoneal Shunt. Turkish       Neurosurgery. 10(1-2): 58-60, 2000.

39. Şenel A, Çokluk C, Yıldız L, Ağar E, Ayyıldız M, Önder A. The Effects of                Albendazole Solution at Scolocidal Concentration in the Rat Brain. Acta Neurochir (Wien). 142(8): 929-933, 2000.

40. Şenel A, Çokluk C, Akan H, Çelik F. Right Aplastic and Left Hypoplastic Internal     Carotid Arteries: A Case Report. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi. 6(1): 11-13, 2000.

41. Çokluk C, Şenel A, Tümkaya L, İyigün Ö, Önder A, Çelik F, Rakunt C. Deneysel Subaraknoid Kanamada Oktreotid Asetat’ ın Serebral Vazospazma Etkisi. Türk Nöroşirürji Dergisi. 10(1): 16-25, 2000.

42. Çokluk C, Şenel A, İyigün Ö, Rakunt C. Ventrikülomegali ve Periventriküler Ödem Olmaksızın Şant Malfonksiyonu: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi. 10(3): 224-228, 2000.

43. Şenel A, Çokluk C, Önder A, İyigün Ö, İncesu L. Acute Interhemispheric       Subdural Hematomas: Report of  Nine Cases. Journal of Neurosurgical Sciences.  45(2): 97-102, 2001.

44. Çokluk C, Şenel A, Aras M, İyigün Ö, Önder A, Rakunt C, Çelik F. Geriatrik Yaş Grubu Anevrizmatik İntraventriküler Hematom Olgularında Basınç Kontrollü External Drenaj Uygulamasının Sonuçları. Geriatri. 5(1): 16-20, 2002.   

45. Çokluk C, Şenel A, İyigün Ö, Aras M, Önder A, Rakunt C, Çelik F. Beyin Apselerinin Cerrahi Tedavisinde İntraoperatif Ultrasonografi Kullanılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 19(2): 124-129,2002.

46. Çokluk C, Şenel A, Aydın K, Gündüz C, İyigün Ö, Önder A, Rakunt C, Çelik F. Erişkin Yaş Grubu İntraventriküler Kanamaları ve Sonuçları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 19(3): 174-181, 2002.

47. Çokluk C, Aras M, Şenel A, İyigün Ö, Önder A, Rakunt C, Çelik F. Tek Seviye Cloward Füzyon Yapılan Alt Servikal Travmalı Olgularda Otogreft ve Allogreft Uygulamasının Karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 19(4): 241-245, 2002.

48. Şenel A. Osteoporotik Vertebrada Füzyon. Palaoğlu S (Ed.) Spinal Füzyon. İzmir, 2002: 241-249.

49. Şenel A. Omurga Korselemesi.(Kitap Bölümü Çevirisi, Yazar: Benzel EC.) Palaoğlu S (Ed.) Spinal Füzyon. İzmir, 2002: 343-362.

50. Çokluk C, Şenel A, İyigün Ö, Önder A, Rakunt C, Çelik F. Sensorial ve Motor Korteks Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinde İntraoperatif Ultrasonografinin Kullanılması. Türk Nöroşirürji Dergisi. 12: 148-152, 2002.

51. Çokluk C, Şenel A, İyigün Ö, Önder A, Rakunt C, Çelik F. Serebellar Metastatik Tümörlerin Cerrahi Rezeksiyonunda İntraoperatif Ultrasonografi Kullanılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 12: 236-241, 2002.

52. Çokluk C, Şenel A, Aras M, İyigün Ö, Önder A, Rakunt C, Çelik F. Karpal Tünel Sendromlu Olgularda Çift Mini İnsizyon ve Standart Tek İnsizyon Tekniği Kullanılarak Yapılan Median Sinir Serbestleştirilmesinin Karşılaştırılması. Türk Nöroşirürji Dergisi. 13(1): 53-57, 2003.

53. Çokluk C, Şenel A, Çelik F, Ergür H. Spontaneous Disapperance of Two Asymptomatic Arachnoid Cysts in Two Different Location. Minimally Invasive Neurosurgery. 46(2): 110-112, 2003.

54. Çokluk C, İyigün Ö, Şenel A, Çelik F, Rakunt C. The Guidance of Intraoperative Ultrasonography in The Surgical Treatment of Arteriovenous Malformation: A Case Report. Minimally Invasive Neurosurgery. 46(3):169-172, 2003.

55. Akan H, Belet U, Şenel A. Coil-Induced Perforation of Recently Ruptured Cerebral Aneurysm during Embolization. Causes and Avoidance. Interventional Neuroradiology. 9: 83-86, 2003.

56. Çokluk C, Şenel A, Aydın K, Aras M, İyigün Ö, Önder A, Rakunt C, Çelik F. İntrakranial Lezyonların Cerrahi Tedavisinde İntraoperatif Ultrasonografinin Kullanılması. Türk Nöroşirürji Dergisi. 13(2): 144-151, 2003.

57. Çokluk C, Şenel A, İyigün Ö, Çelik F, Rakunt C. Open Median Nerve Release Using Double Mini Skin Incision in Patients with Carpal Tunnel Syndrome: Technique and Clinical Results. Neurol Med Chir (Tokyo). 43: 465-468, 2003.

58. Şenel A, Çokluk C, Gündüz C, Yıldız A, Çelik F. Cerebral Aneurysms in Behçet’s Disease: A Case Report. Minimally Invasive Neurosurgery. 46: 361-362, 2003.

59. Çokluk C, Şenel A, İyigün Ö, Aydın K, Rakunt C, Çelik F. Reconstruction of Burr Hole by Using Autologous Button-Shaped Graft Harvested from Inner Table of Craniotomy Flap: Technique and Clinical Result. Minimally Invasive Neurosurgery. 46: 372-373, 2003.

60. Şenel A, Çokluk C, Çelik F. Posterior Epidural Migration of Extruded Lumbar Disc Mimicking Epidural Mass. Case Report. Turkish Neurosurgery. 13(3-4): 115-117, 2003.

61. Çokluk C, Aydın K, Şenel A, İyigün Ö. Transparent Microballoon Dissection in the Surgical Treatment of Brain Tumors.   Minimally Invasive Neurosurgery. 47: 127-129, 2004.

62. Çokluk C, Aydın K, Şenel A. Presurgical Ultrasound-Assisted Neuroexamination in the Surgical Repair of Peripheral Nerve Injury. Minimally Invasive Neurosurgery. 47: 169-172, 2004.

63. Şenel A. Enstrümente Edilecek Hastanın Değerlendirilmesi. Naderi S (Ed.) Spinal Enstrümentasyon. İzmir, 2004: 109-125.

64. Çokluk C, Jobe KW, Şenel A, İyigün Ö, Aydın K. Use of Intraoperative Ultrasonography During the Surgical Repair of Pediatric Cystic Spinal Dysraphism (Technical Note). Neurol Med Chir (Tokyo). 44(9): 502-506, 2004.

65. Guldogus F, Kelsaka E, Barıs YS, Karakaya D, Şenel A. The Effect of Tenoxicam on Histopathologic Healing of Penicillin G Induced Traumatic Sciatic Nerve Injury in Rats. Ondokuz Mayıs University Journal of Medicine. 21(3): 129-132, 2004.

66. Aydın O, Barış S, Kefeli M, Şenel A, Yıldız L, Kandemir B. Fibröz Displazi (Olgu Sunumu). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. 22(4): 156-159, 2005.

67. Cokluk C, Aydin K, Korkmaz A, Senel A, Iyigün O, Onder A. A model of unilateral cerebral anterior and posterior anastomotic vein occlusion in the rat. Minim Invasive Neurosurg. 2005 Jun;48(3):149-53.

68. Akkaya ÖF, Şahin HA, Şenel A, Ertaş B, Kınay K, Onar MK. Brain stem lesion mimicking myasthenia gravis. Case Report. Clinical Neurology and Neurosurgery. 107: 246-248, 2005.  

69. Aygun D, Doganay Z, Baydın A, Akyol M, Şenel A, Nural MS, Otal Y, Guven H. Posttraumatic pneumocephalus-induced bilateral oculomotor nerve palsy. Case Report.  Clinical Neurology and Neurosurgery. 108: 84-86, 2005.  

70. Şenel A. Baş ve yüz ağrılarının tedavisinde cerrahi yöntemler. Güldoğuş F, Güleç S, Uçkunkaya N (Eds.) Baş ve yüz ağrıları. Ankara, 2006: 157-161.

71. Şenel A, Dagcinar A, Kaya AH, Kuruoglu E. Localized Spontaneous Subarachnoid Hemorrhage as First Manifestation of Cerebral Venous Thrombosis. Neurosurgery  Quarterly. 16:3, 117-120, 2006.

72. Kocabıçak E, Şenel A, Aydın K, Çokluk C, İyigün Ö, Rakunt C, Çelik F. Rat beyninde mikrobalon diseksiyon yöntemi ile klasik kortikotominin oluşturduğu hasarlanmanın histopatolojik olarak karşılaştırılması. TürkNöroşirürji Dergisi. 16(3): 144-149, 2006.

73. Dagcinar A, Kaya AH, Şenel A, Celik F. Sponge pieces as retractors in neurosurgical interventions. Surgical Neurology. 67: 493-495, 2007. 

74. Şenel A, Kaya AH, Kuruoglu E, Celik F. Circumferential Stabilization with Ghost Screwing After Posterior Resection of Spinal metastases via Transpedicular Route. Neurosurgical Review. 30: 131-137, 2007.

75. Kaya AH, Dagcınar A, Cebeci I, Şenel A, Celik F. A training model head of plaster of Paris for stereotactic localization. Surgical Neurology. Surg Neurol. 2007 Nov;68(5):544-6; discussion 546. Epub 2007 Jun 26.

76. Şenel A. Omurilik yaralanmasında cerrahi zamanlama. Hancı M, Çağlı S (eds) Omurga ve omurilik yaralanmaları. Ankara, 2007: 145-152.

77. Şenel A. Posttravmatik spinal deformite. Hancı M, Çağlı S (eds) Omurga ve omurilik yaralanmaları. Ankara, 2007: 191-195.

78. Kaya AH, Dagcinar A, Celik F, Şenel A. Simple technique for removing broken pedicular screw with plain and serviceable screwdriver. Eur Spine J. 2008 Aug;17(8):1116-8. Epub 2008 Mar 15.

79. Şenel A. Başarısız bel cerrahisi sendromu nedenleri ve hasta yönetimi. Koç K (ed) Lomber dejeneratif disk hastalığı. Buluş Tasarım ve Matbaacılık. Ankara, 2008: 505-513.

80. Kaya AH, Ulus A, Bayri Y, Topal A, Gun S, Kandemir B, Dagcinar A, Şenel A, Iyigun O. There are no estrogen and progesterone receptors in cerebral cavernomas: a preliminary immunohistochemical study. Surg Neurol. 2009 Sep;72(3):2635; discussion 265, 2009.

81.  Ülger F, Dilek A, Karakaya D, Şenel A, Sarıhasan B. Fatal fever of unknown origin in acute cervical spinal cord injury: Five cases. The Journal of Spinal Cord Medicine. 32(3): 343-348, 2009.

82. Kaya AH, Ulus A, Bayri Y, Topal A, Gun S, Kandemir B, Dagcinar A, Şenel A, Iyigun O. There are no estrogen and progesterone receptors in cerebral cavernomas: a preliminary immunohistochemical study.  Surg Neurol. 2009 Sep;72(3):263-5; discussion 265.

83. Şenel A. Servikal dejeneratif hastalıklarda cerrahi tedavi endikasyonları ve hasta seçimi. Koç K (ed) Servikal Dejeneratif Disk Hastalığı ve Üst Ekstremite Tuzak Nöropatileri. Buluş Tasarım ve Matbaacılık. Ankara, 2009: 156-163.

84. Şenel A. Başarısız Bel Cerrahisi. Şenel A, Çaylı S, Dalbayrak S, Temiz C, Arslantaş A (eds) Omurga Cerrahisinde Komplikasyon ve Revizyon. Buluş Tasarım ve Matbaacılık. Ankara, 2010: 191-200.

85. Şenel A. İatrojenik İnstabilitenin Tedavisinde Füzyon. Hancı M (ed). Baş Ağrısız Bel Cerrahisi. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul, 2010: 23-30. 

86. Ulus A, Kaya AH, Bayri Y, Dağçınar A, Sataloğlu H, Şenel A. Poly-Axial Screw Removal: Technical Note. Cen Eur Neurosurg 2010; 71: 108–109.

87. Şenel A. Lomber Fraktür-Dislokasyonların Cerrahi Tedavisi. Şenel A, Çaylı S, Dalbayrak S, Temiz C, Arslantaş A (eds) Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri. Buluş Tasarım ve Matbaacılık. Ankara, 2011: 178-183.

88. Şenel A. Lomber dejeneratif deformitede kliniğe hedefli mikrodekompressif yaklaşım. Arslantaş A, Dalbayrak S, Şimşek S, Çağlı S, Kılınçer C (eds). Minimal İnvazif Omurga Cerrahisi ‘Güncel Yaklaşımlar’. 7Punto Tasarım-Matbaacılık. Ankara, 2012: 180-190.

       

 

 

 

Kongre Bildirileri

 

1.  Şenel A İyigün ÖL, Şekerci Z, Çelik F. Geriatrik Yaş Grubunda Spontan İntraserebral Hematomlar. II. ULUSAL GERİATRİ KONGRESİ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 8 supp. 1: 43, 1991.

2.  Şenel A‚ İyigün ÖL, Şekerci Z, Çelik F. Servikal Spondilozis ve Cerrahi Tedavisi. II. ULUSAL GERİATRİ KONGRESİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 8 supp. 1: 44, 1991.

3.  Tanık A, Şenel A‚ Yalın T, Akan H. Erişkin Yaş Grubunda L4 Vertebranın Normal Spinal Kanal Boyutunun Bilgisayarlı Tomografi İle Ölçümü. XIII. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, 1992.

4.  İyigün Ö, Şekerci Z, Çokluk C, Bozkurt G, Rakunt C, Çelik F, Şenel A. Ensefaloseller ve Cerrahi Sonuçları. VII. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1993.

5.  İyigün Ö, Şenel A‚ Yazıcı M, Acar A, Çokluk C, Rakunt C, Çelik F. Servikal Stabilizasyon ve Sonuçları. VIII. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1994.

6.  Şenel A‚ İyigün Ö, Kocabaş M, Çelik F, Rakunt C. Opere Metastatik İntrakranial Tümörler. VIII. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1994.

7.  Şenel A‚ İyigün Ö, Bekil O, Çelik F, Rakunt C. Hidrosefalide Şant Cerrahisi Sonuçları. VIII. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1994.

8.  El M, Akan H, İncesu L, Şenel A. Kafa Travmalı Hastaların Değerlendirilmesinde Direkt Kafa Radyografilerinin Yeri. XIV. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ, 1994.

9.  Şenel A‚ İyigün Ö, Çokluk C, Gökyar A, Rakunt C, Çelik F. Dev İntraserebral Tüberkülom Olgusu. IX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1995.

10. İyigün Ö, Şenel A‚ Çokluk C, Rakunt C, Çelik F. İntrakranial Anevrizmalar ve Cerrahi Tedavi Sonuçları. IX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1995.

11. İyigün Ö, Şenel A‚ Çokluk C, Rakunt C, Çelik F. Anterior Kommünikan Arter Anevrizmalarında Anatomik Varyasyonlar. IX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1995.

12. Şenel A‚ İyigün Ö, Çokluk C, Rakunt C, Çelik F. Pediatrik Subdural Kolleksiyonların Tedavisinde Subduroperitoneal Şantlar ve Sonuçları. IX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1995.

13. Şenel A‚ İyigün Ö, Çokluk C, Rakunt C, Çelik F. Pediatrik Yaş Grubunda Ventriküloperitoneal Şant Distal Kateter ve Subduroperitoneal Şant Komplikasyonlarının Karşılaştırılması. IX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1995.

14. İyigün Ö, Şenel A‚ Çokluk C, Rakunt C, Çelik F. Tesadüfen Yakalanan Asemptomatik Dev Menengiom Olgusu. IX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1995.

15. Şenel A‚ Gökyar A, İyigün Ö,Çokluk C, Rakunt C, Çelik F. Nd-Yag Lazer ile Perkütan Lomber Disk Dekompresyonu. XI. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1997.

16. Şenel A‚ Kocabaş M, Çokluk C, İyigün Ö, Rakunt C, Çelik F. Laminektomi Sonrası Skar Dokusunun Önlenmesinde Gore-Tex Surgical Membran Kullanımı. XI. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1997.

17. Çokluk C,İyigün Ö, Şenel A‚ Yıldız Ö, Çelik F, Rakunt C. Pediyatrik Kafa Travmaları. XI. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1997.

18. Şenel A‚ Çokluk C, İyigün Ö, Gökyar A, Çelik F, Rakunt C. Pediatrik Yaş Grubu Sivil Kranyal Ateşli Silah Yaralanmaları. XI. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1997.

19. Şenel A‚ Çokluk C, Keleş N, İyigün Ö, Rakunt C, Çelik F. Artan Epidural Hematomlar. XI. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1997.

20. Çokluk C, İyigün Ö, Şenel A‚ Gökyar A, Rakunt C, Çelik F. İki Adet Rüptüre Anevrizmatik Akut Subdural Hematom Olgusu. XI. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1997.

21. Şenel A‚ Çokluk C, İyigün Ö, Rakunt C, Çelik F. Travmatik İnterhemisferik Akut                    Subdural Hematomlar: Üç Olgu Sunumu. XI. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1997.

22. Çokluk C, Şenel A, Tümkaya L, Serarslan Y, İyigün Ö, Önder A, Çelik F, Rakunt C. Tavşan Deneysel Subaraknoid Kanama Modelinde Vazospazmın Değerlendirilmesinde Stereolojik Görüntü Analiz Metodunun Kullanılması. XII. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1998.

23. Şenel A, Çokluk C, Gökyar A, İyigün Ö, Önder A, Çelik F, Rakunt C. Primer Hipofiz Karsinomu: Olgu Sunumu. XII. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1998.

24. Şenel A, Çokluk C, Sönmez OF, İyigün Ö, Önder A, Çelik F, Rakunt C. Tek Taraflı Proptozise Neden Olan Altı Orbital Tümör Olgusu. XII. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1998.

25. Şenel A, Çokluk C, Çolak M, İyigün ÖL, Önder A. Cloward Tekniği ile Yapılan Servikal Füzyon Ameliyatlarında Otogreft ve Allogreft Uygulamalarının Karşılaştırılması. XIII. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 1999.

26. Şenel A, Keleş N, Çokluk C, İncesu L, Yıldız L, Önder A, İyigün Ö. Deneysel Subaraknoid  Kanama Modelinde Alfatokoferol’ ün Vazospazma Etkisinin Histopatolojik ve Stereolojik Olarak Değerlendirilmesi. XIV. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2000.

27. Şenel A, Çokluk C, Önder A, İyigün Ö. İnterhemisferik Subdural Hematomlar: Dokuz Olgu Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi. XIV. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2000.

28. Şenel A, Çokluk C, Yıldız L, Ağar E, Önder A, Çelik F. Skolosidal Konsantrasyondaki Albendazol Solüsyonunun Rat Beyin Dokusuna Etkilerinin Histopatolojik ve Elektrofizyolojik Olarak Değerlendirilmesi. XIV. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2000. 

29. Çokluk C, Şenel A, İyigün Ö, Önder A, Rakunt C, Çelik F. İntraoperatif Ultrasonografi Eşliğinde Beyin Tümörü Çıkarılması: Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans ve  Histopatolojik Bulguların Karşılaştırılması. XV. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2001. 

30. Çokluk C, Şenel A, İyigün Ö, Önder A, Rakunt C, Çelik F. Torakal Spinal Kolon Yaralanmasıyla Birlikte olan Segmental Arter Pseudoanevrizması: Olgu Sunumu. XV. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2001. 

31. Şenel A. BOS Fistülü, Tedavisi, Teknik Olanaklar. TND SPINAL VE PERIFERIK SINIR CERRAHISI VE HASTA BILGILENDIRME, MAL PRAKTIS, KOMPLIKASYONLAR, KOMPLIKE OLGULAR VE ÇÖZÜMLERI SIMPOZYUMU,  2003.

32. Çokluk C, Aydın K, Şenel A, İyigün Ö, Önder A. Real-Time Ultrasongrafik Image Guided Spinal ve Kranial Disrafizm Cerrahisi. XVIII. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2004. 

33. Çokluk C, Aydın K, Korkmaz A, Şenel A, İyigün Ö, Önder A, Rakunt C, Çelik F.       Yeni Bir Rat Deneysel Venöz İskemi Modeli. XVIII. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2004. 

34. Çokluk C, Aydın K, Şenel A, Önder A, İyigün Ö. Periferik Sinir Cerrahisinde Ultrasonografik Nörografi. XVIII. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2004. 

35. Çokluk C, Aydın K, Şenel A, İyigün Ö, Önder A, Rakunt C, Çelik F. Çift Mini İnsizyon Kullanılarak yapılan Median Sinir Serbestleştirilmesinde Transvers Ligamentin Kesildiğinin İntraoperatif Ultrasonografiyle Kontrol Edilmesi. XVIII. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2004.

36. Çokluk C, Aydın K, Şenel A, İyigün Ö, Önder A, Rakunt C, Çelik F. Tavşan Deneysel Sinal Yapışıklık Modelinde Hemilaminatomi Metodunun Kullanılması.  XVIII. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2004. 

37.  Çokluk C, Aydın K, Şenel A, İyigün Ö, Önder A, Rakunt C, Çelik F. Tavşan Deneysel Subaraknoid Kanama Modelinde Transluminal ve Longitudinal Vasospasmın Değerlendirilmesi. XVIII. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2004. 

38. Aydın K, Çokluk C, Taşkesen A, Türe U, Şenel A. Supratentorial Cerrahi Sonrası Gelişen Serebellar Hemoraji. XVIII. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2004. 

39. Aydın O, Barış S, Kefeli M, Şenel A, Yıldız L, Kandemir B. Fibröz Displazi: Olgu Sunumu. 5. TÜRK ORTOPEDİK ONKOLOJİ KONGRESİ, 2004.

40. Güldoğuş F, Kelsaka E, Barış S, Karakaya D, Şenel A. Ratlarda penisilin G ile oluşturulan siyatik sinir injurisinde antienflamatuar ajanların histopatolojik iyileşmeye etkisi. 8. ULUSAL AĞRI KONGRESİ, 2005.

41. Şenel A, Aydın K, Çokluk C, Kocabıçak EÇelik F. 4. Ventrikül oligodendrogliomu: Olgu sunumu. XIX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2005. 

42. Şenel A, Aydın K, Çokluk C, Kocabıçak EKuruoğlu E, Akan H, Çelik F.  Bilateral iliak arterden beslenen lumbosakral arteriovenöz fistül : Olgu sunumu. XIX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2005. 

43. Aydın K, Çokluk C, İyigün Ö, Şenel A, Rakunt CÇelik F. Anterior ve posterior anastomotik ven okluzyonu sonrasi oluşturulan venöz iskemi modelinde epandimal subbepandimal ve koroid plexus hücrelerindeki morfolojik değişikliklerin histopatolojik değerlendirilmesi. XIX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2005. 

44. Aydın K, Çokluk C, Şenel A, İyigün Ö, Rakunt CÇelik F.  Atrisorb bioabsorbable bariyer jel’in lomber laminektomi sonrası epidural fibrozisi azaltmadaki etkinliği (deneysel çalışma). XIX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2005.

45. Şenel A, Kaya AH, Kuruoğlu E, Çelik F. Spinal metastazlarda hayalet vidalama ile stabilizasyon. XX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2006.

46.  Dağçınar A, Kaya AH, Taşdemir AH, Kuruoğlu E, Sabancılar Z, Şenel A, Çelik F. Serebellar epilepsiye neden olan dördüncü ventrikül yerleşimli gangliositoma olgusu. Olgu Takdimi. XX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2006.

47. Şenel A, Dağçınar A, Kaya AH, Kuruoğlu E, Topal A, Çelik F. Akromesomelik skeletal displaziye bağlı kranivertebral bileşim anomalisi:Olgu Takdimi. XX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2006.

48. Şenel A, Dağçınar A, Kaya AH, Kuruoğlu E, Sabancılar Z, Çelik F. Servikal vertebra patolojilerinde distrakte edilebilen cage uygulaması. XX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2006.

49. Şenel A, Dağçınar A, Kaya AH, Kuruoğlu E, Topal A, Çelik F. Torakolomber travmalarda ligamentotaksinin yeri.  XX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2006.

50. Kaya AH, Kopuz C, Dağçınar A, Ece AM, Şenel A, Demir M, Kuruoğlu E, Çorumlu U, Sabancılar Z, Çelik F. Orta serebral arterin distal anatomisi. XX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2006.

51. Kaya AH, Ece AM, Kopuz C, Dağçınar A, , Şenel A, Demir M, Kuruoğlu E, Çorumlu U, Topal A, Çelik F. Anterior serebral arterin anatomisi. XX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2006.

52. Dağçınar A, Kaya AH, Şenel A,  Kuruoğlu E, Çelik F. Chiari 1 olgusunda, kraniovertebral bileşkede SCIWORA gelişimi; olgu takdimi. XX. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2006.

53. Dağçınar A, Kaya AH, Ece AM, Kopuz C, Şenel A, Demir MT, Çorumlu U, Çelik F, Sam B. Süperior serebellar arter. Anatomik çalışma. XXI. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2007.

54. Kaya AH, Dağçınar A, Topal A,  Şenel A, İyigün Ö. Stereotaksi eşliğinde kraniotomi ile subkortikal yerleşimli lezyonlara transsulkal yaklaşım. XXI. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2007.

55. Kaya AH, Dağçınar A, Cebeci İ,  Şenel A, Çelik F. Stereotaktik lokalizasyonda alçı kafa eğitim modeli.  XXI. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2007.

56. Kaya AH, Ulus A, Dağçınar A, Çelik F,  Şenel A. Laminatom, laminatomi için özel olarak dizayn edilmiş Kerrison dril. XXI. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2008.

57. Kaya AH, Dağçınar A, Çelik F,  Şenel A. Kırık pediküler vidayı çıkarmak için kullanımı pratik bir vida sökücü. XXI. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2008.

58. Kaya AH, Ulus A, Bayri Y, Topal A, Gün S, Kandemir B, Dağçınar A, Şenel A, İyigün Ö. Serebral kavernomlarda estrojen ve progesteron reseptörü yokluğu, preliminer immunhistokimyasal çalışma. XXI. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2008.

59. Çırak B, Kaya AH, Bayri Y, Ulus A, Dağçınar A, Şenel A. Çocukluk çağı intrakranial anevrizmaları; olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. XXI. TÜRK NÖROŞİRÜRJİ KONGRESİ, 2008.